Skip to main content
Bel direct: 0235714534

Personeel

Goed personeel is goud waard voor een ondernemer, maar het hebben van personeel brengt ook een grote verantwoordelijkheid, verplichtingen en risico's met zich mee. Het is daarbij voor uw continuïteit van belang dat u de financiële risico zo laag mogelijk houdt.

Tijdens een adviesgesprek inventariseren wij graag met u welke specifieke risico's u loopt en adviseren wij u over de oplossingen die hierop aansluiten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

stel een vraag

Hieronder staan de diverse personeelsverzekeringen die u via ons kunt verzekeren.

Ziekteverzuim
Met een Verzuimverzekering verzekert u de loonbetalingsverplichting van de zieke werknemer, die u de eerste 104 weken heeft. Daarnaast biedt deze verzekering een integrale aanpak van het ziekteverzuim door middel van ondersteuning vanuit een arbodienst en/of een reïntegratiebedrijf.

WGA Eigen Risicodrager
De WGA eigenrisicodragerverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV, maar kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze verzekering.

De WGA is een uitkering voor werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn. Omdat ze maar een deel arbeidsongeschikt zijn. werken ze misschien wel een deel van de week. Ze doen werk dat ze nog kunnen doen.

U krijgt ook een vergoeding voor de uitkeringen van werknemers die helemaal arbeidsongeschikt zijn, maar ze zijn niet voor altijd helemaal arbeidsongeschikt.

WGA Excedent
Mocht uw werknemer arbeidsongeschikt worden, dan kan dit grote inkomensgevolgen hebben. Wanneer uw werknemer een hoger inkomen worden de gevolgen ook groter, omdat de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) een boven grens (maximum dagloon) kent. Het inkomen boven deze grens wordt niet meegenomen in de berekening van de WIA-uitkering. 
Een WGA hiaat- en/of WIA-excedentverzekering beschermt uw personeel tegen dit risico tot minimaal 70% van laatstverdiende loon.

Collectieve ongevallen
Uw werknemer loopt altijd het risico bij een ongeval betrokken te raken. Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt uw werknemer na een ongeval een uitkering, wanneer hij hierdoor blijvend invalide raakt of komt te overlijden. 
U bepaalt zelf of u alleen blijvende invaliditeit of ook overlijden verzekert. Ook bepaalt u zelf de hoogte van het te verzekeren bedrag, tot een bepaald maximum.

Pensioen (collectief)
Een goede pensioenregeling draagt bij aan een goed arbeidsklimaat en daarmee bindt u uw personeel aan het bedrijf.

Dorsman Assurantiën bemiddelt en adviseert zelf niet in collectieve pensioenregelingen. Wij hebben hiervoor een hechte samenwerking met NL Pensioen, een financieel professional op het gebied van collectieve pensioenen.