Skip to main content
Bel direct: 0235714534

Arbeidsongeschiktheid

Als u als zelfstandige door ziekte of een ongeval uw werk niet meer kunt verrichten, heeft u geen inkomsten. In de meeste gevallen zal dit voor enkele weken nog niet zo erg zijn, maar als de periode te lang wordt, ontstaan er al snel problemen. Om u op dat moment van een inkomen te voorzien is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het veilig stellen van uw inkomen als u door een ongeval of (langdurige) ziekte arbeidsongeschikt wordt. Gebruikelijk is om 70% van het inkomen te verzekeren. Als maximum kan 80% van het inkomen worden aangehouden.

U kunt kiezen uit een verzekering die uitkeert in uitsluitend het eerste jaar van ziekte (rubriek A) en een verzekering die uitkeert vanaf het 2e jaar tot uw 65e verjaardag (rubriek B). Bij sommige beroepen ligt de eindleeftijd iets lager.

Bij de verzekeringsmaatschappijen gaan ze uit van beroepsarbeidsongeschiktheid. Indien u dus uw beroep in verband met uw gezondheid niet kunt uitoefenen volgt er een uitkering.

Voor de acceptatie van deze verzekering dient een gezondheidsverklaring te worden ingevuld en soms is een medische keuring noodzakelijk. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van de maatschappij.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

stel een vraag