Skip to main content
Bel direct: 0235714534

Aansprakelijkheid bedrijven

Als ondernemer loopt u allerlei risico's tijdens uw werkzaamheden, waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld. Met de aansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van dergelijk claims. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, namelijk:

Aansprakelijkheid voor bedrijven
De aansprakelijkheidsverzekering keert uit wanneer uw bedrijf aansprakelijk is voor het beschadigen van andermans zaken of voor het toebrengen van letsel. Behalve productaansprakelijkheid is ook werkgeversaansprakelijkheid standaard meeverzekerd.

Beroepsaansprakelijkheid
Door een beroepsfout in de vorm van een vergissing, onjuist advies, nalatigheid of onachtzaamheid bij de uitoefening van uw beroep, kan directe vermogensschade ontstaan bij uw klant of opdrachtgever. Voor deze schade kunt u aansprakelijk gesteld worden. Deze aansprakelijkheid kunt u verzekeren met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid 
Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u en uw medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is. Dit gaat ten koste van uw privévermogen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kunt u onbezorgd uw werk doen.

Werkgeversaansprakelijk motorrijtuigen
De Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen-polis dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die zijn werknemers kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig. De dekking omvat niet alleen de letselschade maar ook eventuele materieschade. Dit laatste is van belang omdat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van de werknemer indien deze auto uitsluitend WA of WA + beperkt casco is verzekerd.

Rechtsbijstand voor bedrijven
Uiteraard bent u het niet altijd eens met uw werknemers, klanten, leveranciers of de overheid. Wanneer u er onderling niet uitkomt, verandert een meningsverschil in een juridisch geschil. Op zo’n moment is professionele rechtsbijstand van grote waarde. Juridische hulp helpt u om snel de beste oplossing te vinden en de schade aan uw onderneming zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is zeker de Incassorechtsbijstand voor veel ondernemers een waardevolle extra aanvulling.

Tijdens een adviesgesprek inventariseren wij graag met u welke specifieke aansprakelijkheidsrisico's u loopt en adviseren wij u over de oplossingen die hierop aansluiten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

stel een vraag